ITER

ITER, genoemd naar het Latijnse woord "iter", "de weg", is een internationaal project met deelname van 7 internationale partners:

  • de VS,
  • de Russische Federatie,
  • China,
  • India,
  • Zuid-Korea,
  • Japan 
  • Europese Unie.

Om de bouw van de ITER-reactor te kunnen coördineren is een internationaal ITER-project-team opgezet.
Voor de toelevering van allerlei uitrusting doet dat team echter een beroep op diverse "Domestic Agencies".
Elk van de 7 partijen heeft een Domestic Agency, die instaat voor de organisatie en betaling van aankopen bij de toeleveranciers.
Voor de EU is die Domestic Agency de organisatie Fusion For Energy.
Meer informatie over ITER vindt U op de ITER-site