Doel van de cel

Het doel van de Belgische ITER-coördinatiecel is Belgische bedrijven optimaal te informeren over én te betrekken bij de realisatie van het ITER-project. Dit internationale investeringsproject in Zuid-Frankrijk betreft de bouw van een experimentele reactor voor Kernfusie.

De coördinatiecel vervult ook de rol van Belgisch Industrial Liaison Officer (ILO) binnen het ITER ILO-netwerk. Dit is een netwerk van ITER-coördinatiecellen ten dienste van de Europese ondernemingen die aan ITER deelnemen. De coördinatiecel geeft uitleg bij de Belgische deelname aan ITER. Ze zorgt voor internationale afstemming van de inspanningen en bevordert de mogelijke deelname van Belgische bedrijven aan internationale consortia voor ITER-opdrachten.

De taken van de cel worden uitgevoerd door Agoria, dat wordt bijgestaan door de Belgische leden van de fusieassociatie Euratom/Belgische staat.

De cel wordt actief ondersteund via financiering door de FOD Economie, KMO, middenstand en energie.