EU-ILO netwerk

Het ITER ILO-netwerk bestaat uit de industriecoördinatoren in de EU-landen die aan ITER deelnemen.

Dit netwerk is één van de informatiekanalen die werden opgezet om de industrie directer en per EU-land te kunnen betrekken bij de activiteiten van de Europese ITER-instellingen.

De coördinatoren van het ILO-netwerk zijn vertegenwoordigers van Associaties, Industrie en Onderzoeksinstituten van de Europese landen die eventueel in het verleden al betrokken waren bj het internationale fusieonderzoek. 

Nationale coördinatoren van de EU-landen: klik hier.