Het ITER project

Het ITER-project is een internationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsproject dat tot doel heeft om de wetenschappelijke en technische haalbaarheid aan te tonen van kernfusie als een toekomstige, commercieel bruikbare energiebron op aarde.

De partners in het project - de ITER Partijen - zijn de Europese Unie (vertegenwoordigd door EURATOM), Japan, China, India, Zuid-Korea, de Russische Federatie en de VS.

Doorsnede van de ITER reactor 

De internationale ITER-reactor is de opvolger van de louter Europese JET-fusieractor. Bovendien is de ITER-reactor de laatste reactor in een lange rij experimentele fusieonderzoeksmachines vóór men overgaat op een industrieel demonstratiemodel ("DEMO").

De ITER-reactor zal gebouwd worden in Europa, met name in het Zuid-Franse Cadarache.

De bouwvoorbereidingen voor de ITER-reactor zijn gestart in januari 2007. Als alles volgens schema verloopt, zou de reactor tegen 2016 zijn eerste plasma moeten produceren.

Meer...