Het ITER-project en België

CadaracheHet doel van de Belgische ITER-coördinatiecel is Belgische bedrijven optimaal te informeren over én te betrekken bij de realisatie van het ITER-project. Dit internationale investeringsproject in Zuid-Frankrijk betreft de bouw van een experimentele reactor voor kernfusie.

De coördinatiecel vervult ook de rol van Belgisch Industrial Liaison Officer (ILO) binnen het ITER ILO-netwerk. De coördinatiecel geeft uitleg bij de Belgische deelname aan ITER. Ze zorgt voor internationale afstemming van de inspanningen en bevordert de mogelijke deelname van Belgische bedrijven aan internationale consortia voor ITER-opdrachten... Read more...

Het ITER project

ITER projectHet ITER-project is een internationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsproject dat tot doel heeft om de haalbaarheid aan te tonen van kernfusie als een toekomstige, commercieel bruikbare energiebron. more...

Belgische bedrijven

Belgische bedrijven die hun producten en diensten willen aanbieden in het kader van het ITER-project, kunnen zich online registreren in de databank van EFDA.

ITER-organisaties gebruiken deze databank als een belangrijk informatiekanaal om... Read more...